Kirken i Vågan

Gudstjenester

 • 21.Oct | kl.11.00
  Henningsvær kirke
 • 21.Oct | kl.11.00
  Svolvær kirke
 • 21.Oct | kl.17.00
  Strandlandet kirke
 • 28.Oct | kl.11.00
  Skrova bedehus

La barna bli! Sier biskopene

 
biskop
"La barna bli!" sier Den norske kirkes bispemøte. Barna de snakker om er de 544 lengeværende asylbarn som befinner seg i Norge. Etter en mye omdiskutert beslutning i Høyesterett 21. desember står mange av disse i fare for å bli sendt til et land de ikke kjenner. Mange av dem er født i Norge, alle har levd store deler av livet sitt her, og kjenner ikke noe annet land.
 
 
I Barn på flukt-meldingen har Stortinget sagt at dagens praksis overfor de lengeværende asylbarna er for streng i forhold til lovens intensjon. De sa også at det skal komme en praksisendring der hensynet til barnas beste skal vektlegges mer enn i dagens praksis.
 
- Asylbarna må gis amnesti eller en ny behandling på grunnlag av en ny forskrift, sier biskop Helga Haugland Byfuglien, preses i Bispemøtet i Den norske kirke, - Etter dommen i Høyesterett må Stortinget endre utlendingsforskriften. Og denne forskriften må fastslå at barns beste skal gå foran innvandringspolitiske hensyn og at FNs barnekonvensjon skal ha forrang, også i utlendingssaker, mener Byfuglien.

Lørdag 12. januar 2013 deltar biskopene på markeringer over hele landet til støtte for de lengeværende asylbarnas situasjon. Markeringene arrangeres av «Foreningen av tolvte januar». Biskopene har undertegnet markeringens opprop. Også i Svolvær arrangeres det demonstrasjon, og biskop i Sør-Hålogaland, Tor B. Jørgensen vil holde apell på torget 12. januar kl 13.00.

Kontakt oss

Vågan kirkekontor

Villaveien 9
Postboks 26
8309 Kabelvåg

760 67 190

post(at)lofotkatedralen.no

 

Svolvær kirkekontor

Sivert Nilssens gt 38
Postboks 100
8301 Svolvær

75 42 03 60

 dennorskekirkeliten

 

Facebook Image