Kirken i Vågan

Gudstjenester

 • 22.Apr | kl.11.00
  Strandlandet kirke
 • 22.Apr | kl.17.00
  Henningsvær kirke
 • 29.Apr | kl.11.00
  Gimsøy kirke
 • 29.Apr | kl.18.00
  Svolvær kirke

Aksjon juleglede

Aksjon juleglede begynner å bli en god tradisjon i våre lokalsamfunn. Også i år er aksjonen i gang, og vi i kirken i Vågan er blant bidragsyterne. Er du interessert i å bidra til aksjonen, er det flere måter å gjøre det på.

Julegaver. Fint om du vil gi en julegave. Den kan leveres på servicetorget på Rådhuset. Hvis du pakker gaven selv, skriv en lapp på pakken om hva innholdet er, og eventuelt hvilken aldersgruppe/størrelse gaven passer til.

Julemiddag. Det er alltid hyggelig å spise et måltid sammen med andre mennesker. Aksjon juleglede ønsker velkommen til julemiddag til deg som er alene på julaften. Julemiddagen blir på Musikkhuset i Svolvær. Påmelding skjer hos Våganavisa. Det kan ordnes med skyss.

Pengegaver. Aksjon juleglede samler inn små og store pengegaver for å kunne finansiere julemiddag og gaveesker med mat til jul til enkeltpersoner og familier. Disse blir veldig godt mottatt. Aksjonen trenger flere penger for å gjøre tilsvarende innsats i år. 

Juleaksjonens kontonummer er: 1503 52 66043

Vipps: 129 609

Merk overføringene "aksjon juleglede"

Kontakt oss

Vågan kirkekontor

Villaveien 9
Postboks 26
8309 Kabelvåg

760 67 190

post(at)lofotkatedralen.no

 

Svolvær kirkekontor

Sivert Nilssens gt 38
Postboks 100
8301 Svolvær

75 42 03 60

 dennorskekirkeliten

 

Facebook Image
Instagram

#kirkenivågan