Kirken i Vågan

Gudstjenester

 • 21.Oct | kl.11.00
  Henningsvær kirke
 • 21.Oct | kl.11.00
  Svolvær kirke
 • 21.Oct | kl.17.00
  Strandlandet kirke
 • 28.Oct | kl.11.00
  Skrova bedehus

Innsettelse av ny prost

Søndag 15. mai kl. 18.00 innsettes den nye prosten i Lofoten prosti, Kristine Sandmæl, i sin tjeneste. Gudstjenesten finner sted i Svolvær kirke. Det er biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes som forestår innsettelsen. (Foto: Kirkens informasjonstjeneste)

Kristine Sandmæl er kjent for kirken i Vågan og forøvrig ellers i Lofoten også, etter 18 år som sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy/ Strauman sokn. Hun er 46 år gammel og er bosatt i Henningsvær. 

- Jeg har vært i prostejobben siden slutten av mars, men søndag 15. mai er den offisielle innsetting i tjenesten. Da leses tjenestebrevet fra biskopen opp for menigehetene og det blir en forbønnshandling for nyprosten, sier Kristine.

- Hvorfor er det i Svolvær kirke?

- Svolvær kirke er prostesetet i Lofoten, det vil si at det er prostiets hovedsete og stedet blant annet for den formelle innsettingen av prosten i tjenesten. Etter gudstjenesten inviterer Svolvær menighetsråd til kirkekaffe.

Kristine sier hun ser fram til å bli bedre kjent med kirken i Lofoten og samarbeide med ansatte og frivillige i hele prostiet, og hun håper så mange som mulig fra hele prostiet har mulighet til å komme. Det blir musikalske innslag ved Marianne Beate Kielland, Julie Brattli Steinvik og Terje Brun.

Så da er utfordringen gitt: Kom til Svolvær kirke den 15. mai kl 18.00!

 

 

Kontakt oss

Vågan kirkekontor

Villaveien 9
Postboks 26
8309 Kabelvåg

760 67 190

post(at)lofotkatedralen.no

 

Svolvær kirkekontor

Sivert Nilssens gt 38
Postboks 100
8301 Svolvær

75 42 03 60

 dennorskekirkeliten

 

Facebook Image