vågan kirkelig fellesråd

  • Ved kirkevalget 2019, skal detvelges medlemmer til menighetsråd for Svolvær sokn, Vågan sokn, Strandlandet sokn, Henningsvær sokn og Gimsøy og Strauman sokn, samt medlemmer til Sør-Hålogaland bispedømmeråd og Kirkemøtet.Valgdagen er 9. september 2019. Stemmegivning til alle menighetsråd i Vågan kommune kan foretas i alle lokaler i Vågan, men fortrinnsvis i egen stemmekrets.

Kontakt oss

Vågan kirkekontor
Villaveien 9
Postboks 26
8309 Kabelvåg
760 67 190
post(at)lofotkatedralen.no
 
Svolvær kirkekontor
Sivert Nilssens gt 38
Postboks 100
8301 Svolvær
75 42 03 60