Henningsvær

Festen før fasten!

karneval_2012

Det braket løs i Henningsvær kirke Fastelavnssøndag! Da feiret
vi festen før fasten med KARNEVALSGUDSTJENESTE!

 

Henningsvær

Henningsvær menighet omfatter fiskeværet Henningsvær, Rørvik og deler av Lyngvær. Menigheten har omtrent 500 innbyggere. Menighetskontoret for Henningsvær menighet ligger i Villaveien 9 i Kabelvåg.

alterI Henningvær menighet er aktivitetsnivået høyt. I kirken øver det barnekor hver uke, og korene er viktige bidragsytere til menigehetens liv. Det er et variert gudstjenesteliv i Henningsvær, med god deltakelse på gudstjenestene. Barnekoret bidrar på familiegudstjenester, konfirmantene bidrar ved temagudstjenester, og det Juletrefest_4arrangeres Tørrfiskgudstjeneste i samarbeid med Lofoten Internasjonale Tørrfiskfestival. Samarbeidet med Henningsvær musikkforening bidrar til varierte musikkbidrag på julaften og 17. mai. På den tradisjonelle vinterfesten i januar/februar, gjester ulike kor "Værret".

 

tangsprellHenningsvær menighetsråd har virkelig stått på for menighetsarbeidet de siste to årene. De har samlet inn penger både til julekrybbe og lysglobe. De ønsker å gjøre flere investeringer, og en minnegave etter Ingvald Arne Ramberg Sørensen vil gjøre noen av ideene mulig å sette ut i livet. Den største utfordringen er DSC_0118imidlertid et kirkehus som lekker både her og der, takket være dårlig vedlikehold. Menighetsrådet har jobbet godt i forbindelse med budsjettbehandlingen i fellesrådet, og 2008 og 2009 bragte det med seg penger til sårt tiltrengt vedlikehold. En kirke som blir så mye brukt, må tas vare på!

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt oss

Vågan kirkekontor
Villaveien 9
Postboks 26
8309 Kabelvåg
760 67 190
post(at)lofotkatedralen.no
 
Svolvær kirkekontor
Sivert Nilssens gt 38
Postboks 100
8301 Svolvær
75 42 03 60