Kirkevalg 2019

Ved kirkevalget 2019, skal det velges medlemmer til menighetsråd for Svolvær sokn, Vågan sokn, Strandlandet sokn, Henningsvær sokn og Gimsøy og Strauman sokn, samt medlemmer til Sør-Hålogaland bispedømmeråd og Kirkemøtet. Valgdagen er 9. september 2019. Stemmegivning til alle menighetsråd i Vågan kommune kan foretas i alle lokaler i Vågan, men fortrinnsvis i egen stemmekrets.

Stemmelokaler og tidspunkt er:
Svolvær barne- og ungdomskole    10.00 – 20.00                
Laupstad skole                             14.00 – 19.00
Skrova skole                                14.00 – 19.00
Digermulen skole                          14.00 – 18.00
Kabelvåg barneskole                     10.00 – 20.00
Laukvik skole                               14.00 – 19.00
Henningsvær skole                       14.00 – 19.00
Gimsøy skole                               14.00 – 19.00
Sydal skole                                  14.00 – 19.00
 
Forhåndsstemming og ettersyn av manntallet er i perioden 12.08 – 06.09.19
 
Dette kan gjøres på Svolvær kirkekontor, Sivert Nilsens gt.38, Svolvær
Mandag-fredag 10.00 – 14.00
 
Valglister fra de forskjellige soknene kan leses her:

Svolvær

Vågan

Henningsvær

Gimsøy/Strauman

Strandlandet

 

Velkommen til kirkevalget 2019!