Menighetsblad for Vågan, Henningsvær, Gimsøy og Strauman

Nå kan siste menighetsblad for Vågan, Henningsvær, Gimsøy og Strauman leses på nett. Klikk på bladet for å lese