Ingen fysiske gudstjenester i påsken

Regjeringen har lagt fram endringer i anbefalinger og regelverk for nasjonalt tiltaksnivå, som gjelder fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og fram til 12. april. Disse er begrunnet i behovet for å gjennomføre svært omfattende tiltak for å stoppe en dramatisk økning i smittetallene. Viktigst av disse endringene er at regjeringen anbefaler at alle arrangementer avlyses. Kirken i Vågan feirer derfor påske digitalt.

På den bakgrunn anbefaler Kirkerådet, KA, Bispemøtet og Norges Kirkevergelag at alle gudstjenester i samme periode avlyses. Det gis unntak for blant annet vigsel, dåp og gravferd. Vigsel og dåp kan gjennomføres med 20 deltakere i fast anviste plasser, gravferder med maksimalt 50 avhengig av kirkens størrelse.

Kirken i Vågan vil bruke de digitale mulighetene vi har, og vil sende digitale gudstjenester skjærtorsdag og påskedag. I tillegg vil prester være i Svolvær og Vågan kirke henholdsvis skjærtorsdag og påskedag i løpet av dagen, for å be og tenne lys. 

Følg med på vår Facebookside Kirken i Vågan, for å få med deg påskens budskap. Påsken er ikke avlyst, men vi må også i år feire den på en annen måte.