Forhåndsstemming kirkevalget 2023 i VÅGAN

Er du medlem i Den norske kirke og er 15 år eller eldre i 2023, har du stemmerett i kirkevalget. Her er din mulighet til å påvirke fremtidens kirke. Hva er viktig for deg? Vis det med en stemme i kirkevalget!

Nytt av året er at du kan forhåndsstemme digitalt. Det gjør du på www.kirkevalget.no fra 10. august til og med 6. september.

Du kan forhåndsstemme fysisk fra 10. august til 8. september. Fysisk forhåndsstemming kan gjøres i de forskjellige sokn, og kunngjøres i egne annonser.

Valgkort og valglokale

Det vil ikke bli sendt ut valgkort fra kirkevalget slik som for kommune- og fylkestingsvalg, men husk å ta med legitimasjon. Stemmekretser og valglokaler vil være de samme for kirkevalget som for kommune- og fylkestingsvalg.

Du kan også stemme fysisk i valglokalet nærmest deg på valgdagen 11. september. Informasjon om dette vil bli kunngjort senere.

To valg
Kirkevalget er to valg: Du kan stemme på kandidater til

  • menighetsrådet i ditt sokn
  • bispedømmeråd og Kirkemøtet

Les mer om kandidatene til begge valgene på  www.kirkevalget.no

 

Forhåndsstemming kirkevalget 2023 - VÅGAN

 

Fysisk forhåndsstemming til kirkevalget 2023 for Vågan sokn, Svolvær sokn, Henningsvær sokn, Strandlandet sokn, Gimsøy og Strauman sokn, bispedømmeråd og kirkemøtet kan gjøres her:

* SVOLVÆR KIRKEKONTOR, Sivert Nilsens gate 38, i perioden 10. august – 8. september:

   Alle hverdager fra 10.00 – 14.00

* SVOLVÆR KIRKEKONTOR, Sivert Nilsens gate 38, den 31. august fra 15.00 – 20.00

* SVOLVÆR KIRKE, Kirkeveien 1, den 13. august fra 18.00 – 19.00 (forhåndsstemming etter   

   gudstjeneste)

* VÅGAN KIRKE, Våganveien, den 20. august fra 18.00 – 19.00 (forhåndsstemming etter   

   gudstjeneste)

 

Se også felles annonsering om kirkevalget fra Lofoten prosti, og for Vågan sokn, Svolvær sokn, Henningsvær sokn, Strandlandet sokn, Gimsøy og Strauman sokn på hjemmesiden vår www.lofotkatedralen.no og på www.kirkevalget.no

Godt valg!