Henningsvær kirke

Tittel:
Henningsvær kirke
Gate:
Kirkeveien 7
Postnummer:
8312
By:
Henningsvær

Arrangement

Kontakt oss

Vågan kirkekontor
Villaveien 9
Postboks 26
8309 Kabelvåg
760 67 190
post(at)lofotkatedralen.no
 
Svolvær kirkekontor
Sivert Nilssens gt 38
Postboks 100
8301 Svolvær
75 42 03 60