Konfirmant 2022-2023

Velkommen som konfirmant

i Kirken i Vågan!

I konfirmasjonstiden er det rom for å utforske mange viktige sider av livet sammen med andre. Som konfirmant får du lære mer om deg selv, om tro, om Gud og den verden du er en del av.
Vi håper du vil være konfirmant hos oss i Kirken i Vågan!


PÅMELDING
Gå inn på https://club.spond.com/landing/signup/kirkenivågan

og fyll ut skjema for innskriving. Dersom du ikke er sikker på alt som skal fylles inn, skriv det du vet og send inn, så ordner vi det som mangler senere.

Påmeldingsfrist: 12. august

HVA ER KONFIRMASJON?
Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk».
Et høydepunkt i konfirmasjonsgudstjenesten er når det bes en bønn for deg. I bønnen ber vi Gud om å velsigne deg og å styrke deg på din vei videre i livet. Det viktigste med konfirmasjonstiden er å være en del av et fellesskap og bli bedre kjent med den kristne tro. Konfirmasjonen er en påminnelse om at i dåpen sa Gud ja til å være en del av ditt liv.

KONFIRMANTTIDEN I KIRKEN I  VÅGAN
Søndag 28.august kl14.00-18.00 starter vi konfirmantåret med aktivitetsdagen "Gammel kirkedag" på Gimsøya. Gjennom året blir det variert konfirmantundervisning og på vårsemesteret drar vi sammen på leir!
Å bli bedre kjent med kirken, innebærer også å gå på gudstjeneste. I løpet av konfirmasjonstida skal du gå på minst 11 gudstjenester. Som konfirmant er du også ministrant på minst én gudstjeneste i din lokale kirke. En ministrant er en som hjelper presten med oppgaver i gudstjenesten.

KONFIRMASJON OG DÅP
Er du ikke døpt og lurer på om du likevel kan bli konfirmert i kirken? Klart du kan, du er heller ikke alene! Over tusen ungdommer blir hvert døpt i forkant av konfirmasjonen. Du får god informasjon på forhånd og på selve dåpsdagen har du med deg dine nærmeste, i en fin seremoni. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

KONFIRMASJON ER FOR ALLE
Alle er velkommen til konfirmasjonstid i kirken – både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig.
Alle mennesker er forskjellig, og trenger ulike tilpasninger. Uansett funksjonsevne har du rett til en god konfirmanttid. Har du behov for individuell tilrettelegging, er det bare å ta kontakt med kirken.
Døvemenighetene har eget tilbud med undervisning på tegnspråk i tegnspråkmiljø for deg som er døv/hørselshemmet. Se mer på dovekirken.no.
Ønsker du å delta på samisk konfirmantleir kan du også det, uansett hvor du deltar i konfirmantopplegg. Se mer på kirken.no/samisk.

HVA FORVENTER VI AV DEG SOM KONFIRMANT?
Vi har skrevet litt om hva vi kan tilby deg som konfirmant. Og vi forventer også noe igjen av deg som konfirmant. Vi forventer:

  • At du prioriterer og møter presis til samlinger. Samlingene er obligatorisk. Hvis du ikke kan komme, må dine foreldre/foresatte gi beskjed på forhånd.
  • At du oppfører deg ordentlig mot de andre konfirmantene og andre som deltar på samlingene sammen med dere.
  • At du er villig til å delta i de oppgaver du blir spurt om. Vi tar selvfølgelig hensyn til spesielle behov eller begrensninger.


PRIS
Konfirmantavgiften er satt til 850,-. Vi legger stor vekt på at konfirmantene skal få et uforglemmelig år. Hele avgiften går direkte tilbake til konfirmantene. Ingenting går til administrasjon. Vi ønsker å understreke at prisen på opplegget ikke skal hindre noen i å konfirmere seg i kirken. Gjelder det dere, ta kontakt!


FORELDREHJELP
I løpet av konfirmantåret vil vi trenge hjelp fra foreldre til å gjennomføre ulike aktiviteter. I påmeldingen kan dere krysse av for hva dere kan hjelpe til med.

 

KONFIRMASJONSDATOER 2023
Svolvær 7. og 14. mai
Skrova 7. mai
Henningsvær 14. mai
Sildpollnes 18. mai (Kristi himmelfartsdag)
Vågan 21. mai 
Strandlandet 21. mai
Gimsøy 28. mai (1. pinsedag)
Digermulen 29. mai (2. pinsedag)
Strauman 4. juni