Kirkevalg 2019

Valglister fra de forskjellige soknene kan leses her:

Svolvær

Vågan

Henningsvær

Gimsøy/Strauman

Strandlandet