Viktig informasjon om gravferd og gudstjenester

I lys av videreføringen av tiltak og restriksjoner regjeringen har iverksatt og bestemmelser fra Sør- Hålogaland Bispedømme, avlyses alle gudstjenester i Vågan frem til 15. juni 2020. Det betyr at vi i år dessverre ikke får feire 17. mai med gudstjeneste i kirkene rundt om i kommunen, eller gjennomført konfirmantenes samtalegudstjenester. Den planlagte åpningen av Sildpollnes kapell 21. mai utsettes. I mellomtiden oppfordres publikum gjerne til å oppsøke kirken på nett, både lokalt og sentralt. Vi sender lokalt hver søndag kl 17 fra ulike kirker i kommunen.

I løpet av denne perioden, avholdes det begravelser. I samarbeid med kommuneoverlegen har gravferdsforvaltningen i kommunen besluttet at gravferder og andre kirkelig handlinger kun er åpne for nærmeste familie, og at alle kirker, bortsett fra Vågan kirke (Lofotkatedralen) og Svolvær kirke fortsatt vil være stengt for bruk. På denne måten vil vi kunne tilby plass/rom som er tilstrekkelig, sikre tilstrekkelig renhold og ha personell til gjennomføring av seremoni. Gravferden vil skje til den kirkegården i kommunen som familien ønsker. I tråd med FHIs begrensninger på ansamlinger utendørs, vil jordpåkastelsen skje inne i kirken, kun det antall som er nødvendig for bæring og aller nærmeste pårørende blir med til kirkegården.

Det vil i perioden frem til 15 juni fortsatt være mulig med dåp og vigsel i Svolvær kirke og Vågan kirke, men da kun med nærmeste familie til stede.

Videre er all øvrig aktivitet i kirker og menighetshus avlyst, dette inkluderer konfirmantundervisning og all utleie.

Andakter og besøk på institusjoner for eldre avlyses også frem til 15 juni. Ny vurdering gjøres etter dette. Enkeltbesøk til beboere som ønsker kontakt med prest, avklares i samråd med den enkelte institusjon.

Kirkens prester vil så langt som mulig være tilgjengelig for mennesker som søker sjelesorg. Publikum kan ta kontakt med kirkekontorene på telefon eller e-post ved behov for prest.