Strandlandet kirke pussses opp

For en tid tilbake ble Strandlandet kirke pusset opp utvendig. Dette arbeidet ble ikke helt sluttført, men er nå blitt gjort. Kirkens tårn og det siste av veggene fikk et strøk maling før årets 17. mai og konfirmasjonsgudstjeneste. Menighetsrådet fikk leid en lift og har også skiftet ut noen råtne bord i inngangspartiet. Velkommen til nymalt kirke!

 

Nå skal kirken også bli pusset opp innvendig. Menighetsrådet inviterer til dugnad for å male og fjerne benker. Det er nå søkt til biskopen om å bytte ut 11 av benkene med stoler. Når økonomien tillater det vil også de siste benkene byttes ut. Fargene skal endres noe i kirken, men den skal få et lysere og renere preg.

I forbindelse med oppussingen kommer kirken til å være stengt en periode. Konsekvensen vil blant annet være at eventuelle begravelser vil måtte gå fra Svolvær.

Første dugnad er mandag 29. mai klokken 16.00. Vi håper å se mange på denne felles innsatsen for kirka vår i Laukvika!