Kapellet på Svolvær kirkegård

Det skulle ta mer enn 20 år fra Svolvær Arbeiderforening skrev til Vaagans herredstyre i 1907, der det oppfordres å bruke penger på et likhus i Svolvær, til kapellet ble innviet. Kapellet ble tegnet av arkitekt Sverre Pedersens tegninger, og ble presenteret for første gang i 1928. Kapellet er 14 x 8 meter, og har plass til 70 personer. Den offisielle innvielsen skjedde i august 1930 av prost Kristen Skjeseth.

Alterbilde

Alterbildet er malt av Kåre Stub Hegle, og viser en tronende Kristus  i en mandolaformet ramme. Altertavlen henger over et lite alter i en nisje fremme i kapellet.

Annen utsmykning

Et vevd teppe med Fadervår henger på en av dørene i kapellet. Det er laget av Marit Olsen fra Årstein.

Et kors som en tid hadde hatt alterbildets plass er flyttet til sakrestiet.

Orgel

I 2008 kjøpte velforeningen nytt orgel som ble innviet på kirkegårdens dag