Svolvær kirke

Historien om Svolvær kirke er eventyret om byen som ville seg en egen kirke. 

450px-svolvr_kirke

Historien om kjente og ukjente ildsjeler som under de mest skiftende økonomiske vilkår maktet å reise et kirkebygg, et monumentalbygg som inngår i en naturlig sammenheng med de naturgitte omgivelsene på Langåsen. ”Byen ville seg en kirke”, og i 1934 stod kirken på Langhaugen midt i byen ferdig. Etter flere tiår med innsamling og dugnadsinnsats kunne folket gi kirken gjeldfri til kommunen på vigslingsdagen.

Kirken er tegnet av arkitektene Harald Sund og August Nielsen. Den har ca 450 sitteplasser, og har en enkel stil og en storfembørings rene linjer. Den er mye brukt til konserter. Krusifikset som utgjør kirkens altertavle er skåret av billedskjærer Andreas Nilsskog (1879-1940) fra Drevja, og er en replika av Mosvik-krusifikset fra midten av 1200-tallet. Originalen befinner seg på Naturhistorisk- og arkitektonisk museum i Trondheim. 

I 2009 feiret Svolvær kirke 75-årsjubileum, i den anledning ble det satt i gang en storstilt oppussing av kirken. Det har blitt samlet inn nærmere 1 million kroner, og prosjektet hadde en prislapp på ca 1,6 million kroner. Bidraget fra de 40 dugnadsarbeidere som stilte opp for å gjøre renoveringen mulig, var avgjørende. Regnskapet viste vel 900 timer dugnadsarbeid!

Glassmaleriene i kirken er fra G. A. Larsen, Oslo, utført av Borgar Hauglid. Kirkens orgel kommer fra Fagerborg kirke i Oslo. Orgelet ble reastaurert på 90-tallet, takket være innsamlede midler. Kirkeklokkene er fra O. Olsen & Søns klokkestøperi, Nauen ved Tønsberg, og er stemt i tonene a - c. Den minste klokken bærer inskripsjonen: "Følg kallet, du hvis sjel er skapt til evig liv hos Gud", og den største: "Jeg er kun malm, men kaller deg til Gud og til hans hus".


Orgelet i Svolvær kirkeprekestolsvolvaer