Strauman kirke

Strauman kirke ble vigslet i 1984. Den ligger i bygda Sydal, i skolen. Skolens gymsal og et tilbygget korparti utgjør kirken. Det er plass til ca 125 mennesker i kirken.

Alter, prekestol og døpefont er laget av den lokale snekkeren Konrad Magnusen. Altertavlen er et krusifiks i eik og bronse, den er fra Tyskland.

 

Kontakt oss

Vågan kirkekontor
Villaveien 9
Postboks 26
8309 Kabelvåg
760 67 190
post(at)lofotkatedralen.no
 
Svolvær kirkekontor
Sivert Nilssens gt 38
Postboks 100
8301 Svolvær
75 42 03 60