Strauman kirke

Da bygdesamfunnene i Strauman fikk egen gravplass på 1950-tallet, etter å ha brukt gravlunden ved Gimsøy kirke frem til da, vokste det frem et ønske om å også få egen kirke til bygdene.

Det ble startet en innsamlingsaksjon for å finansiere kirkebygget. å 1980-tallet var det en lengre prosess med mål om å bygge et eget kirkebygg for Strauman-området. Det var diskusjon om hvor kirken skulle bygges. Det sto hovedsakelig mellom bygdene Gravermarka og Sydalen. Både området ved Sydal gravlund og det høyeste punktet mellom de to bygdene ble vurdert. Det endte opp med å inkorporere et skolekapell i byggingen av ny gymsal ved Sydal Skole (nå Strauman oppvekstsenter). Skolens gymsal er utvidet med et korområde til kirke. Kirkeklokke ble donert av Vaagan Sparebank, nå en del av Sparebank 1 Nord-Norge. Kirken har 125 plasser og det er gravplass noen hundre meter mot nordøst. Kirken ble vigslet i 1984.

Alter, prekestol og døpefont er laget av den lokale snekkeren Konrad Magnusen. Altertavlen er et krusifiks i eik og bronse, den er fra Tyskland.