Allehelgensdag - en dag for å minnes og håpe

Søndag 5. november inviterer kirken i Vågan til en felles markering av Allehelgensdag i Vågan kirke klokken 11. Alle familier som har hatt dødsfall siden sist Allehelgensdag er spesielt invitert, men gudstjenesten er selvfølgelig åpen for alle.

Under denne gudstjenesten, leser vi opp navnet på alle de i våre menigheter som er jordfestet det siste året. Vi tenner et lys for hver av dem, og takker Gud for måten disse menneskene har beriket livene våre på. Samtidig ber vi Gud om hjelp i sorgen. Fokuset i tekster, bønner og salmer er håp om oppstandelse og trøst i sorgen.

Julie B. Steinvik og Elise Westerlund vil bidra musikalsk på denne gudstjenesten sammen med vår kantor Terje Brun. Prost Kristine Sandmæl, vikarprest Per Halstein Nielsen og prestevikar Kjersti Ryan forretter.

Velkommen til en fin stund i lofotkatedralen denne søndagen!