Fredrik IIs bibel kan igjen sees

På 1990-tallet ble Fredrik IIs bibel plassert i safen i Vågan kirke, og har siden bare vært framme ved spesielle anledninger. Nå er bibelen fr 1589 endelig mulig å se for menigheten igjen!

Takket være midler fra Klara Alsos' legat til Vågan kirke, har menighetsrådet gått til innkjøp av et monter til bibelen. Monteret er plassert ved kirkens nordvegg i det vestre hjørnet. Innkjøp er gjort i nært samarbeid med Nasjonalbiblioteket, og bibelen ligger i en bokvugge som ivaretar boka.

Fredrik IIs bibel

Etter at 1550-bibelen var solgt over en årrekke, var det fremdeles kirker som ikke hadde bibler. Dette var bakgrunnen for at Frederik II ga det teologiske fakultet ved universitetet i København i oppdrag å lage en ny utgave, og hvorfor boken har navn etter kongen. Den nye bibelen var stort sett et opptrykk av 1550-utgaven, men med noen mindre korrigeringer. I motsetning til 1550-utgaven som ble trykket i én
kolonne, ble denne utgitt med to kolonner. 1589-utgaven var dessuten både større og rikere illustrert. Blant annet med Luthers fortaler til de bibelske bøkene og med en innholdsoversikt til hvert kapittel og en bibelordbok. Bibelen hadde hele 1522 sider og var gjennomillustrert med totalt 119 tresnitt kopiert etter den kjente tegneren og kobberstikkeren Virgil Solis. Selv om bibelen først og fremst var en kirkegjenstand, ble tresnittene i denne en kjærkommen inspirasjon for lokale kunstnere. Bibelmotiver finnes derfor igjen i en rekke former for norsk folkekunst som malerier, billedvever, treskurd med mere. Frederik 2 sin bibel ble trykket av en dansk boktrykker ved navn Mads Vingaard. Bibelens tre tittelblader, ett forrest i Bibelen, ett foran profetene og ett foran Det nye testamentet er alle like og viser scener fra Det gamle testamentet. Bibelen har et kobberstukket portrett av kongen, og av det danske riksvåpenet. Bibelen ble trykket i 1500-2000 eksemplarer. I Norge er det bevart 49 eksemplarer, hvorav syv komplette, av disse finnes to ved Universitetsbiblioteket i Bergen.


Biskop Frederik Nannestad var på bispevisitas i Vågan i 1750. Han sier følgende:
«Fr: 2di Danske Bibel er der, hvilken Ass. (assessor) Friis havde forleden Aar skrevet at skulde selges, men Hr. Kildal har ladet den paa nye indbinde; skønt den lumpne Bogbinder har forsat Registret; til Kirkens Brug.»

Bibelen lå jo lenge fremme på alteret, men etter at besøkende fjernet en del biter som souvenirer, ble den lagt i en safe. For at bibelen skal kunne være tilgjengelig for folk, så måtte bibelen låses inn i monter for å bevare utgaven.