Valgresultater kirkevalget 2015

Årets kirkevalg er gjennomført. Her kan du se hvem som ble valgt i menighetsrådene i Vågan kommune og i bispedømmerådet i Sør-Hålogaland

 Resultat menighetsrådsvalg 2015 Svolvær sokn

Faste medlemmer:

Hugo Johansen

Tone Hansen

John Berg

Renate Marhaug

Arne Størmer

Sveinung Nygård

 

Varamedlemmer                

Oddvar Hanssen

Synnøve  Sørstrøm

Kristin Risan

Sissel Hillestad

 

Resultat menighetsrådsvalg 2015 Vågan sokn

Faste medlemmer:

John Sverre Lorentzen

Håkon Brun

Terje Pedersen

Julie Brattli Steinvik

Arve Haakstad

Hilde Brun-Småbakk

 

Varamedlemmer

Grethe Karlsen Abrahamsen

Sidsel Haga Rothli

Jan Ivar Rødli

Jan Bjerkeseth

Lill-Hege Paulsen

 

Resultat menighetsrådsvalg 2015 Gimsøy og Strauman sokn

Faste medlemmer

Renate Ulrichsen

Marita Pettersen

Peggy S. Hansen

Sissel B.Moe

Geir Erling Westeng

Cecilie Gjendahl

 

Varamedlemmer

Are Nilsen

Roald Hov

Rigmor Jensen

Synnøve Hansen

Aud Johansen

 

Resultat menighetsrådsvalg 2015 Henningsvær sokn

Faste medlemmer

Hanne Einarsen

Trude Stensvik Kaspersen

Solgunn Malnes

Paula Margrethe Hansen

Inger Lill Stensvik Kaspersen

Kjersti Axelsen

 

Varamedlemmer

Lillian Mentzen Mortensen

Jannicke Teigen Bless

Gøril Mentzen Hansen

Grete Fjordbakk

Liss Størkersen

 

Resultat menighetsrådsvalg 2015 Strandlandet sokn

Faste medlemmer

Hanne Elise Solberg

Hedvig Mandal

HIldbjørg Hansen

Lisbeth Sivertsen

 

Varamedlemmer

Julie Hauge

Ole Ingar Johansen

Ida M. Haugen

Petter Kerfack

 

Resultat bispedømmerådsvalg 2015

Faste medlemmer

Marit Hermstad (Åpen folkekirke (ÅF)

Kristina Bjåstad (ÅF)

Ola Smeplass (ÅF)

Kristine Fostervold (ÅF)

Anne Jorid Gjertsen (Nominasjonskomiteen (NK)

Kari Karstensen (NK)

Reimar Brun (NK)

 

Varamedlemmer

Ellen Pedersen (ÅF)

Tanja Nyjordet (ÅF)

Elin R. Steiro (ÅF)

Marius Jakobsen (ÅF)

Unny Nome Sivertsen (NK)

Terje Wiik (NK)

Maria Nilsen (NK)

 

Geistlig representant

Rolf Steffensen

vara: Kristine Sandmæl

 

Lek kirkelig tilsatt

Gro Bergrabb

Vara: Vigdis Larsen

 

Lulesamisk representant

Margareth Ranberg

Vara: Kurt Solstrøm