Kirken i Vågan og tiltak i forhold til koronavirus

I lys av de nye og strenge tiltakene regjeringen har iverksatt, vil alle gudstjenester i Den norske kirke avlyses fra og med 12. mars kl. 18.00 til og med 26. mars. I mellomtiden oppfordres publikum til å oppsøke kirke på nett. Her kan du lese hvordan Kirken i Vågan løser utfordringer med gravferd, dåp og vielser.

I løpet av denne perioden, kan det avholdes begravelser, dåp og vielser. I samarbeid med kommuneoverlegen har gravferdsforvaltningen i kommunen besluttet at gravferder og andre kirkelig handlinger kun skal være åpne for nærmeste familie, og at alle kirker, bortsett fra Vågan kirke (Lofotkatedralen) og Svolvær kirke stenges for bruk. På denne måten vil vi kunne tilby plass/rom som er tilstrekkelig, sikre tilstrekkelig renhold og ha personell til gjennomføring av seremoni. Gravferden vil skje til den kirkegården i kommunen som familien ønsker.

All øvrig aktivitet i kirker og menighetshus avlyses, dette inkluderer konfirmantundervisning, barneklubb, babysang og all utleie.

Andakter og besøk på institusjoner for eldre avlyses ut april. Ny vurdering tas. Enkeltbesøk til beboere som ønsker kontakt med prest, avklares i samråd med den enkelte institusjon.

Kirkens prester vil så langt som mulig være tilgjengelig for mennesker som søker sjelesorg. Publikum kan ta kontakt med kirkekontorene på telefon eller e-post ved behov for prest.

Årets fasteaksjon for Kirkens Nødhjelp vil kun foregå digitalt. Det opprettes en felles digital innsamlingsaksjon for Kirken i Vågan. Vi oppfordrer befolkningen til å støtte opp om innsamlingen. Mer informasjon kommer.

Nettressurser for digitalt kirkefellesskap: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/digitale%20fellesskap%20i%20kirken/