Vågan kirke renoveres utvendig

Vågan kirkelig fellesrådet har over flere år jobbet frem prosjektet med utvendig renovering av Vågan kirke. I disse dager settes stillasene opp, og man går etter dette umiddelbart i gang med arbeidet.  WSP Norge AS, avdeling Leknes er prosjektleder for prosjektet, og Trondheimsfirmaet KulturminneCompagniet AS er tildelt anbudet. Prosjektet er finansiert gjennom tilskudd fra Vågan kommune.

 

Arbeidet omfatter maling av hele kirkens eksteriør. I tillegg skal det utføres øvrige assorterte bygningsmessige arbeider, blant annet tetting av en taklekkasje, bytting a knuste ruter, arbeid på betongtrapper med etablering av rekkverk og utbedring av takvannshåndtering. Prosjektet har en viss vanskelighetsgrad i og med at kirken er malt og skal males med linoljemaling. På grunn av dagens skadebilde på malingen skal mye av malingen fjernes før påføring av ny. Entreprenøren har derfor en stor og omfattende jobb foran seg.

Malingen skal være fullført innen utgangen av september og øvrige arbeider innen november.

Kirken vil være åpen i renoveringsperioden, men området rundt kirken vil være sperret av.

Vågan kirke er listeført som kulturminne av særlig interesse, og det betyr en omfattende søknadsprosess før man kunne komme i gang med selve arbeidet.

Både Biskopen i Sør- Hålogaland og Riksantikvaren har nå godkjent tiltakene på Vågan kirke, og Vågan kirkelig fellesråd ser nå frem til å komme i gang, sier kirkeverge Siri Esperø og prosjektleder Sigrid Arctander hos WSP Norge AS.