Innsettelse av ny sokneprest

Svolvær kirke

Søndag 22. september kl 11:00 blir det høytidsstemning i Svolvær kirke. Da er det høymesse med innsettelse av den nye soknepresten, Nils Jøran Riedl. 

Nils Jøran RiedlNils Jøran har allerede vært i jobben et par måneder, og mange har sikkert rukket å se ham i lokalmiljøet. Søndag skjer den offisielle innsettelsen ved prost i Lofoten, Ann-Helen Fjellstad Jusnes. Soknepresten får da sitt kollas, et tjenestebrev fra biskopen, som er kirkens offiselle kall til tjeneste på et særskilt sted. Sokneprest Kristine Sandmæl i Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman deltar også i gudstjenesten, og Vågan kammerkor synger. 

Etter gudstjenesten er alle hjertelig velkomne til kirkekaffe på Svolvær menighetshus.