Gimsøy kirke

Gimsøy kirke ligger på Gimsøysand på Gimsøy.

Gimsøy kirke ligger på Sand på Gimsøya i Vågan kommune i Nordland. Kirka er ei langkirke i tre. Den ble innviet 18. oktober 1876 og har 300 plasser. Kirka er bardunert fast i bakken for å sikre mot sterke vindkast fra fjellet. Kirka ble reparert etter storm i 1887 og 1906, og også reparert i 1954–55. Kirke på Gimsøy er første gang nevnt av Aslak Bolt i 1432, og dagens kirke er i alle fall den tredje på øya, om ikke den fjerde. Fram til år 1800 var Vinje kirkested, men det året ble det besluttet å flytte kirkestedet til Gimsøysand. Man har funnet det man tror er den gamle kirkegården på Vinje.

I 2014 ble det gjort en rekke utbedringer på Gimsøy kirke. Det ble finansiert gjennom testamentet til en kvinne fra Brenna som døde i Mo i Rana uten livsarvinger. Selv om Brenna hører til Strauman kirke, så gjorde bygda ikke det da denne kvinnen vokste opp. Kvinnen ble døpt og konfirmert i Gimsøy kirke og testamenterte hele arven sin til kirken. Det førte til at menighetsrådet fikk midler til å gjøre en rekke nødvendige utbedringer som først og fremst bedret brannsikkerheten i kirken. Det elektriske anlegget ble oppgradert og det ble installert moderne sikringsskap med automatsikringer og jordfeilbrytere. Ovner ble erstattet med varmepumper for oppvarming og et moderne brannvarslingssystem ble installert i hele kirken. I tillegg ble hele kirken malt utvendig og det ble gjort utbedringer av uteområdet.

I 2021 ble kirken restaurert innvendig: Den opprinnelige fargepaletten er beholdt. Arbeidet ble sluttført i 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagens kirke er ei langkirke i tre. Den ble bygget og innviet i 1876, og er dermed Vågan kommunes eldste kirke. Den har 300 sitteplasser. Kirka er bardunert mot sterke vindkast fra fjellet. Gimsøy kirke er for tiden under oppussing. Dagens altertavle er et krusifiks i tre, laget av Kristofer Leirdal, Trondheim. Det kom til Gimsøy kirke i 1963. Altertavlen fra den gamle kirken, henger i Tromsø museums kirkeavdeling.

Glassmaleriene er av kunstneren Borgar Hauglid, og maleriene ble innviet i 1968.

I 2001 sprakk kirkens klokke, og det ble tatt initiativ fra lokalbefolkningen om en innsamling til ny kirkeklokke. Klokken var på plass 17. mai 2002. Klokken bærer symbolet ankerkors med to fisker, og inskripsjonen:

MIN RØST JEG HEVER PÅ KLOKKERS VIS TIL HERRENS, ALLE HERRENS PRIS, FOR TIL KIRKEN FOLK Å BYDE OG TIL SIST SOM GRAVSANG LYDE.

På de andre siden står det:

EN GAVE TIL KIRKEN FRA FOLKET 17.MAI 2002.