Svolvær sokn

Svolvær sokn omfatter Svolvær by og den østre delen av Vågan kommune, inkludert Skrova. Svolvær menighetskontor holder til i menighetshuset i Sivert Nilsens gate 38 i Svolvær. Kontoret huser soknepresten, kirkevergen i Vågan og prosten i Lofoten, samt andre kirkelige ansatte i Vågan. Sokneprest i Svolvær er Peter Shaw Wilhelmsson.
  

450px-svolvr_kirkeSvolvær sokn har et mangfold av aktiviteter. Pulsslaget i menighetens liv er gudstjenestene i Svolvær kirke, som avholdes på søndager kl 11 eller kl 17. I tillegg arrangeres babysang,  andakter på eldresentrene og tilbud til barn.

Et høydepunkt for mange barn skjer hvert år i desember. Da inviterer Svolvær menighet alle barnahagebarna i soknet til julevandring i Svolvær kirke, noe som er blitt et populært tiltak. Barna blir møtt av keiser Augustus, som skriver dem inn i manntallet, før han tar dem med inn i kirken for å møte engelen julevandringGabriel og "spilleengelen". Barna får tildelt roller i juleevangeliet, og det er både engler, gjetere, hellige konger, Maria og Josef og se. En og annen vertshusholder dukker også opp. 

Mens de synger "Nå vandrer fra hver en verdenskrok", fører keiser Augstus og engelen Gabriel barna betlehem opp kirkegulvet. De stopper og varmer seg ved bålet til gjeterne på Betlehemsmarken, før de vandrer videre, og ender opp i stallen, for anledningen innenfor alterringen. Her synges "Et barn er født i Betlehem".

Postadresse: Postboks 100, 8301 Svolvær.