åpningstider

  • Sommeråpen kirke

    katedral

    Lofotkatedralen er åpen hele sommeren for turister og besøkende. Utenom gudstjenester og andre kirkelige handlinger, koster det kr 40 å komme inn i Lofotkatedralen. Da får man med seg en pamflett som forteller om kirkebygget og kunsten som henger der. Her er åpningstidene for sommeren 2019

  • Sommeråpen kirke 2021

    Sommeren 2021 blir det igjen åpen sommerkirke i Lofotkatedralen! Kirken er åpen i perioden 21.6. - 15.8.