kirken i vågan

 • Kirkeklubb i Kabelvåg

  Den siste onsdagen i måneden kl. 18.00 møtes en fin gjeng til Kirkeklubb på menighetshuset i Kabelvåg. Da drikkes det kaffe og saft, det spises vafler, selges årer, vi hører en bibelfortelling og vi synger og spiller. Du er velkommen!

   

 • Kirken i Vågan og tiltak i forhold til koronavirus

  I lys av de nye og strenge tiltakene regjeringen har iverksatt, vil alle gudstjenester i Den norske kirke avlyses fra og med 12. mars kl. 18.00 til og med 26. mars. I mellomtiden oppfordres publikum til å oppsøke kirke på nett. Her kan du lese hvordan Kirken i Vågan løser utfordringer med gravferd, dåp og vielser.

 • Kirkevalg 2019

  Ved kirkevalget 2019, skal detvelges medlemmer til menighetsråd for Svolvær sokn, Vågan sokn, Strandlandet sokn, Henningsvær sokn og Gimsøy og Strauman sokn, samt medlemmer til Sør-Hålogaland bispedømmeråd og Kirkemøtet.Valgdagen er 9. september 2019. Stemmegivning til alle menighetsråd i Vågan kommune kan foretas i alle lokaler i Vågan, men fortrinnsvis i egen stemmekrets.

 • Sommeråpen kirke 2021

  Sommeren 2021 blir det igjen åpen sommerkirke i Lofotkatedralen! Kirken er åpen i perioden 21.6. - 15.8.