Dåp

Dåp

I hele den kristne kirke er dåpen det grunnleggende sakramentet som danner utgangspunkt for den døptes liv i troen og i kirken. Dåp praktiseres på ulike måter i de ulike kirker. I vår lutherske kirke har vi barnedåp. Omkring 50 000 barn blir døpt inn i Den norske kirke hvert år. Det er gjennom dåp en blir medlem av Den norske kirke.

 

Slik går du frem for å avtale dåp 
Dersom du skal ha dåp, må du først kontakte det aktuelle kirkekontor for å avklare om dåp er mulig den dagen du ønsker det. For dåp i Lofotkatedralen, Henningsvær eller Gimsøy og Strauman, er det menighetskontoret i Kabelvåg som skal kontaktes. For Svolvær, Strandlandet, Digermulen, Sildpollnes og Skrova er det kontoret i Svolvær som skal kontaktes. Dersom du ønsker dåp i kirker i andre kommuner, tar du direkte kontakt med menighetskontoret der du ønsker dåp i god tid for å avtale tidspunkt for dåp.
 
Etter å ha avtalt tid for dåp med det kirkekontoret i soknet dåpen skal finne sted, ta kontakt med ditt lokale kirkekontor for å melde dåp og faddere. Dåpssamtalen og papirene ordnes i den menigheten du bor .

Dåp
 
Faddere
Den som døpes skal ha 2-6 faddere. Minst to må være tilstede ved dåpshandlingen (foreldrene kan ikke være faddere). Fadderne påtar seg viktige oppgaver når det gjelder barnets kristne oppdragelse, og må velges med dette for øye. Fadderne må ha fylt 15 år, være medlemmer av Den norske kirke eller annet kirkesamfunn som anerkjenner barnedåp.

Dåpssamtale
I god tid før dåpen finner sted innkalles foreldrene til en dåpssamtale. Dåpssamtalen kan finne sted i kirken, på kirkekontoret, eller i hjemmet. Begge foreldrene bør komme. Denne samtalen dreier seg om hva dåp er, hvordan dåpen foregår, og hvordan den følges opp med trosopplæring.

Trosopplæring
Som oppfølging av dåpen anbefales Babysang i Kabelvåg/Svolvær, Barneklubb i Henningsvær (fra 3-12 år) Svolvær og  Kabelvåg (3-9 år) og "Bli kjent i kirken" samlingene for 4-, 5- og 6-åringene i alle menighetene. De eldre barna inviteres til Tårnagenter, Lys våken og Liv laga-festival. Alle tilbudene har som mål å hjelpe barna til å bli kjent med Gud.
 
Vi jobber kontinuerlig med å utvikle trosopplæring for barn og unge mellom 0 og 18 år. Vi håper på å utvikle et variert og spennende program, med god mulighet for å følge opp dåpen.
 

Kontakt oss

Vågan kirkekontor
Villaveien 9
Postboks 26
8309 Kabelvåg
760 67 190
post(at)lofotkatedralen.no
 
Svolvær kirkekontor
Sivert Nilssens gt 38
Postboks 100
8301 Svolvær
75 42 03 60