Konfirmasjon

Konfirmasjon

Konfirmasjon er en lang tradisjon i Norge. I 1537 ble kirkelig konfirmasjon obligatorisk i Danmark-Norge, som en del av reformasjonen. Siden 1981 har konfirmasjonsritualet i Den norske kirke vært et rent forbønnsrituale, der Guds løfter til oss bekreftes overfor konfirmanten. Er du nysgjerrig på livet, Gud og verden rundt deg? Da er kirkelig konfirmasjon noe for deg. 

prosesjon

Tenker du kanskje at du skal konfirmere deg og vet ikke helt hva det er eller om det passer for deg? Konfirmanttiden er en tid hvor du skal bli kjent med deg selv, Gud og kirken. Det kan være veldig spennende. Det er litt hva du selv gjør det til. Du møter også nye mennesker. Før var det mye pugging (bare spør foreldrene dine), men nå er det mer du selv som tenker og diskuterer. Vi lærer gjennom å gjøre noe, snakke og føle. Det er viktig at du selv er en del av det du gjør. Konfirmasjonstida går over to semester mens du går i 9. klasse. 

Er du ikke døpt?
Dette er ingen hindring for å være konfirmant i kirken. I konfirmanttiden skal du bli kjent med den kristne tro og selv finne ut om du vil konfirmere deg eller ikke. Hvis du bestemmer deg for å konfirmere deg avtaler vi en søndag før konfimasjonene hvor du blir døpt. Hvert år er det noen konfirmanter som velger dette. Du kan døpes i en vanlig gudstjeneste, eller vi kan legge til rette for dåp utenom vanlig gudstjeneste. Du må ikke konfirmere deg selv om du følger undervisningen.

Konfirmanttiden har noe for en hver smak og rommer alle. Uansett hvem du er, så er det plass!

Vil du ha en spennende konfirmanttid? 
Våren før man begynner i 9. klasse, mottar alle i Vågan kommune en brosjyre om konfirmanttida fra Den norske kirke. Der oppgis frister for å melde seg på som konfirmant og informasjon om hvordan man gjør det. Dersom du har noen spørsmål om konfirmasjon i våre kirker, kan du ta kontakt på e-post: kapellan(at)lofotkatedralen.no. 

Påmelding til konfirmasjon skjer til kirkekontoret i Kabelvåg for deg som bor i Vågan, Henningsvær eller Gimsøy/Strauman sokn, og til kirkekontoret i Svolvær for deg som bor i Svolvær eller Strandlandet sokn.

Les mer om konfirmasjon på konfirmant.no og på våre egne konfirmantsider.

 

 

Kontakt oss

Vågan kirkekontor
Villaveien 9
Postboks 26
8309 Kabelvåg
760 67 190
post(at)lofotkatedralen.no
 
Svolvær kirkekontor
Sivert Nilssens gt 38
Postboks 100
8301 Svolvær
75 42 03 60