Kirken i Vågan

Gudstjenester

 • 23.Sep | kl.12.00
  Arne Johnnys plass
 • 23.Sep | kl.13.00
  Henningsvær kirke
 • 23.Sep | kl.18.00
  Svolvær kirke
 • 30.Sep | kl.11.00
  Henningsvær kirke

Vigsel

Vigsel


Dere som besøker våre vigselsider går kanskje med bryllupsplaner. Det å planlegge en slik dag er spennende og det er mye som skal ordnes. Her finner du informasjon om kirkelig vigsel i Vågan.

Vi - kirkens ansatte - gleder oss sammen med dere og ønsker å bidra til en fin og minnerik dag som dere kan se tilbake på med glede. Å gifte seg i kirken gir en god start på framtiden sammen. Det legges opp til fin musikk, det leses fra Bibelen, vi synger salmer sammen, presten holder en tale og vi ber for ekteskapet deres.

Brudeparene må først henvende seg til det aktuelle kirkekontoret for å avklare dato og sted for en kirkelig vigsel. Det er en fordel om den henvendelsen kommer så tidlig som mulig i forhold til ønsket dato for vigsel. Til enkelte kirker er det stor pågang, og det kan være lurt å være tidlig ute. Henvendelser blir svart på fortløpende, men datoer fastsettes ikke endelig før september året før den aktuelle vigselsesongen.bryllup

Personlig preg på vielsen
Kirkelig vigsel er en handling av gudstjenstlig karakter. Selv om handlingen er fastlagt er det fullt mulig for dere å sette deres personlige preg på det som skal skje i kirken. Dere kan velge salmer selv, velge form på selve ekteskapsinngåelsen, komme med ønsker når det gjelder inngangs- og utgangsmusikk og, hvis dere ønsker, avtale solosang eller andre musikalske eller kulturelle innslag. All musikk som skal fremføres ved vielsen, skal godkjennes, tekster av forrettende prest, musikk av kantor. For bruk av kantor til akkompagnement av solister tas en avgift på kr. 750,-. Lurer du på gangen i seremonien? Se her.

Det kan også pyntes til vielsen etter personlig ønske og smak, gjerne i samarbeid med andre par som skal gifte seg i samme kirke den dagen. Avtal på forhånd med kirketjener eller prest hva slags pynt dere ønsker, og med kirketjener tid for pynting av kirken.
Vi gleder oss til å samarbeide med dere når det gjelder planleggingen av seremonien.

Skjemaer
Det er en rekke skjemaer som skal fylles ut. Brudefolkene må fylle ut egenerklæring, og forloverne må fylle ut forlovererklæring. Det er folkeregisteret som prøver om vilkårene for lovlig å inngå ekteskap er til stede. Disse skjemaene kan bl.a. finnes på Barne- og likestillingsdepartementets hjemmeside, og kan lastes ned her. Blankettene er også tilgjengelige hos folkeregisteret.

Utendørs vigsel

Har du lyst til å gifte deg i friluft, kan vi tilby mange flotte steder for seremoni ute. I Vågan er følgende steder godkjent av biskopen: Hagen på Lofotmuseet, Kuba i Svolvær, ombord i båt i Kjerkvågen i Kabelvåg, platået ved foten av Glomtind, bygdetunet på Gimsøy, Festvåg ved Brenna, lavoen i Austpollen, platten i Sydalspollen, Stangerholmen i Laukvik, Haversand på Storemolla, Vinjestranda på Gimsøy og Hattvika i Skrova. Hvis utevielsen skal finne sted på Haversand, Austpollen, Festvåg, Kjerkvågen, Hattvika eller ved Glomtind, foretrekker vi at dette finner sted på fredag, eller utenfor vigselssesongen, da det tar mye av dagen, og pågangen etter viglser er stor. Ta kontakt, så finner vi en løsning! For ønsker om vielser i Trollfjorden, må Hadsel kirkekontor kontaktes, da Trollfjorden kirkelig sett hører inn under deres ansvarsområde.

Forbønn for borgelig inngått ekteskap
Ektepar som har inngått ekteskap for borgerlig myndighet, kan siden anmode om kirkens forbønn. Det er utarbeidet en egen ordning for det.

Bryllupsmesse
Det er nå åpnet opp for at man kan feire bryllupsmesse. Det vil si at ordningen for vigsel etterfølges av høymessens nattverdordning eller en av de alternative nattverdordningen i Gudstjenesteboken

Vigsel i utlandet
Har dere planer om å gifte dere i utlandet? Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet har en del informasjon om dette på sine nettsider.

Gebyr ved vielser
Dersom ingen av brudefolket er bosatt i Vågan kommune og/eller ikke er medlem av Den norske kirke er det fastsatt en avgift for vigsel i kommunens kirker:

For vielser der ingen av brudefolket bor i kommunen eller ingen av brudefolket er medlem av Den norske kirke (uavhengig av bostedsadresse) tas en avgift på kr. 5500,-

For å unngå ulempen ved sen avbestilling av kirker til bryllup, er det inført depositum/ gebyr på 1000,- i forbindelse med avbestilling.

Vedtak i Vågan kirkelig fellesråd sak 51/2013:

A: Par som har folkeregisteradresse i Vågan kommune:

Hvis avtalen om vielse sies opp nærmere enn 3 mdr. før vielsen, blir paret fakturert med kr. 1.000. Faktureringen skjer v/ Vågan kommune etter fakturagrunnlag fra kirkekontoret i Kabelvåg eller Svolvær.

 B: Par som har folkeregisteradresse utenfor Vågan kommune:

Når vielse avtales, faktureres så snart som mulig kr 1.000 som vil bli trukket ifra det endelige gebyret. Endelig begyr for utenbys vielser skjer alltid etter at vielsen har funnet sted.

 Dersom vielsen avlyses, blir gebyret/depositumet ikke tilbakebetalt.

 

Kontakt oss

Vågan kirkekontor

Villaveien 9
Postboks 26
8309 Kabelvåg

760 67 190

post(at)lofotkatedralen.no

 

Svolvær kirkekontor

Sivert Nilssens gt 38
Postboks 100
8301 Svolvær

75 42 03 60

 dennorskekirkeliten

 

Facebook Image