Skipet er tilbake

kirkeskipet i Lofotkatedralen er tilbake

Etter å ha vært borte til restaurering siden 2009, er nå endelig kirkeskipet i Vågan kirke (Lofotkatedralen) på plass igjen!

Det er fylkeskonservator Heinz Kusch som har hatt ansvar for å sette skipet i stand. Skipet er fra 1800-tallet, og er muligens bygget av Thomas Mauritzen fra Skrova, ansatt i som fartøyfører i Statens havnevesen i Kabelvåg. Skipet skal deretter ha blitt rigget i Skrova. Disse opplysningene er usikre, da opptil flere hevder å være i slekt med ulike modellbyggere som skal ha bygget skipet. I tillegg mener konserveringsmyndighetene at båten er eldre enn at det kan være nevnte Mauritzen (f. 1862/3) som har bygget skipet.

Vi undersøker saken videre!