Fri til å tale, tro og tjene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2014 er det 200 år siden Norge fikk sin egen Grunnlov. Alle landets menigheter er oppfordret til å markere dette i en gudstjeneste. Det skjedde i Vågan kirke 23. februar, og vil markeres på 17. mai-gudstjenestene og igjen den 21. september i Vågan kirke i forbindelse med Vågan kommunes hovedmarkering.

Bakgrunnen for datoen 23. februar, er at den danske stattholderen, prins Christian Frederik, i februar 1814 meddelte landets biskoper at alle menigheter skulle samles til ekstraordinær bededag 25. februar 1814. Der skulle menighetene informeres om at prinsen hadde overtatt styret av landet, og folket kunne berge sin frihet ved å slutte seg til ham. Etter edsavleggelsen, var det valg av valgmenn som skulle velge utsendinger til riksforsamlingen  som skulle tre sammen på Eidsvoll 10. april. Den som ble valgt, fikk med seg fullmakter signert blant annet av prestene. 

Valgmøtene i Vågan kirke og i Gimsøy kirke utstedte fullmaktsbrev til Lars Nicolaij Rener og Ole Høydahl Wichan. En kopi av fullmakten ble hengt opp i Vågan kirke 23. februar, og et ekemplar vil henges opp i Gimsøy kirke 17. mai. Vågan og Gimsøy sendte felles fullmaktsbrev.

Mottoet for kirkens grunnlovsfeiring er Fri til å tale, tro og tjene. Jubileet peker på vår kirkes ansvar for å tale og handle der frihet og menneskerettigheter truses. Et høyst aktuelt tema både i 1814 og i 2014.