Informasjon om Svolvær kirkegård

Nå nærmer det seg en avslutning på prosjekt rehabilitering av Svolvær kirkegård. I løpet av inneværende uke skal de fleste gravminner være satt tilbake på plass.

De neste 14 dagene skal gresset sås til. Av hensyn til spiring vil vi henstille til publikum om å vise aktsomhet og gå minst mulig på gresset. Dette for å hindre at gresset blir tråkket ned under spiring.

Publikum vil slippe til for planting fra fredag 15.juli 2016.

Nips (alt som ikke er del av det faste gravminnet) vil bli lagt tilbake foran gravminne når gresset har satt seg.

Mot slutten av inneværende uke vil kirkekontoret motta komplett liste fra entreprenør over usikrede gravminner. Kontoret vil da ta direkte kontakt med de festere det gjelder for videre oppfølging. For å være i forskriftmessig stand skal gravminnet være boltet med to rustfrie bolter som er 15 cm lange og 12 mm tykke. Det er festers ansvar at gravminnet er i forskriftmessig stand.

Selv om det nå nærmer seg en avslutning må vi altså fortsatt be publikum om litt tålmodighet slik at vi får avsluttet prosjektet på en god måte.