Klokkene ringer for Syria og Irak

Bispemøtet og Kirkerådet oppfordrer landets menigheter til å ringe med kirkeklokkene søndag i solidaritet med Syria og Irak. 

 

Som en del av den verdensvide kirke oppfordrer Bispemøtet og Kirkerådet menighetene til klokkeringing og forbønn for Syrias og Iraks lidende befolkning. De anbefaler at klokkeringingen skjer søndag 23.10. kl 13-13.15.

Det er også utarbeidet en forbønn som menighetene bes bruke i søndagens gudstjenester.

Klokkeringingen er en del av den internasjonale aksjonen #BellsForAleppo som startet i Finland forrige uke. I følge Kirkenes verdensråd deltar nå over 450 kirkesamfunn på fire kontinenter i aksjonen.