Ny kapellan på plass

Søndag 12. januar ble kapellan Gunnar M. Kristjansson innsatt i tjeneste som kapellan i Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn i en hyggelig gudstjeneste i Gimsøy kirke. 

Gunnar kommer fra stilling som vikar for soknepresten i Stamsund, hvor han har tjenestegjort i vel tre år mens han fullførte sine teologiske studier. Søndag 5. januar ble han ordinert til prestetjeneste av biskop Ann-Helen F: Jusnes. 

Gunnar har bosatt seg i Kabelvåg med familien sin. Han er gift med Unndis, og de har fire barn i barnehage- og skolealder. 

Som kapellan har Gunnar spesielt ansvar for konfirmantundervisningen og organiseringen av denne. Dette semesteret vil han ta over konfirmantene i Gimsøy og Strauman, og etter hvert også konfirmantene i Vågan sokn. Han vil også ha et spesielt ansvar for å følge opp trosopplæringen i soknene, og også MiLKerne i kommunen. 

Vi ønsker Gunnar hjertelig velkommen, og gleder oss til å ha han med i staben i Vågan.