Fasteaksjonen blir kun digital

I år blir det ingen dør-til-dør aksjon i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Konfirmantene kommer ikke og banker på døra fordi vi vil hindre spredning av koronasmitte. Kirken i Vågan ønsker å bidra til at folk kan støtte Kirkens Nødhjelp sitt viktige arbeid selv om dør-til-dør-aksjonen måtte avlyses. Vi har derfor satt opp en digital innsamlingsaksjon på Facebook og vi oppfordrer alle til å støtte opp om denne. Hjelp konfirmantene med fasteaksjonen ved å gi et bidrag digitalt eller på Vipps eller SMS!

Årets aksjon heter "Gi et liv med vann". Aksjonen fokuserer på Kirkens Nødhjelp sitt vannarbeid, og på hvordan klimaendringene påvirker menneskers livsvilkår i større og større grad. Pengene går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden, og vil blant annet bidra til at organisasjonen raskt kan stille med rent vann når katastrofen rammer. I dag lever 1 av 9 mennesker i verden uten tilgang til rent vann. Mange steder fører dette til at barn som Kila ikke kan gå på skole, fordi de må hente vann eller blir syke. Rent vann forandrer liv. For 200 kr kan du gi et menneske tilgang til rent vann resten av livet.I tillegg vil midler fra årets aksjon gå til smittebekjempelse i de delene av verden der utfordringene med koronaviruset er størst.

 

Den digitale innsamlingsaksjonen finner du her: https://www.facebook.com/kirkenivagan/

Det er også mulig å støtte aksjonen direkte med Vipps til 2426 eller SMS <VANN> til 2426, da gir du 200,-


Aksjonen avsluttes tirsdag 31.3.
Lite eller stort beløp, alle bidrag hjelper. Takk for din støtte!