Blir livet forandra etter påske?

Et sterkt og vidunderlig lys oppstod plutselig – det hender ofte også her i Lofoten!
Foto: Harold Holtermann

Ukene før påske og påskeuka lever vi i en unntakstilstand. Vi kan ikke omgås hverandre som før og må holde god avstand. Noen lever med angst og uro for å bli smittet og syk av coronaviruset. Andre kjenner på uro fordi arbeidsplass og inntekt er truet. Hvor lenge skal dette vare? Selv ikke eksperter innen helseforskning kan fortelle oss det. Og vi lurer på; blir livet forandra etter påsken i år? 

Annerledes etter påske!

Ja, livet blir annerledes etter påske – uansett om viruset er aktivt eller ikke. For det skjer noe livsviktig i påsken. Vi kan lese om det og høre om det – men vi ser det ikke. «Det vesentligste er usynlig for øyet», sier den lille prinsen i den lille, men verdensberømte boka av Antoine de Saint-Exupéry. Og jeg tror den lille prinsen har helt rett. Det vi ikke ser – også det gjør noe med oss. Usynlige farer og fiender er på mange måter mer skremmende enn de synlige, og de er ofte vanskeligere å unngå. Men det kan også skje noe i det skjulte som er positivt og livsviktig for oss.

Påskedramaet med Jesus som arresteres, dømmes til døden, lider en grufull død på korset og blir gravlagt – det kan vi se for oss, det er konkrete hendelser. Det vi ikke ser - er at Jesus gjennom dette tar all verdens synd og skyld, ondskap og sykdom over på seg – og blir knust av tyngden av alt dette. Men han gjør det for at vi mennesker skal gå fri, få tilgivelse, få oppleve fred. Jesus Kristus gjør dette som en kjærlighetshandling for oss. Det vi ikke ser er det vesentligste. Derfor er livet annerledes etter påske. Vi kan ta til oss en kjærlighet som skaper takknemlighet og fred i hjertet – tanken og hjertet blir forandret - selv om det fortsatt er uro og bekymring rundt oss.


Påsken digitalt.
Det er mye som er blitt nytt i disse tider. Mange av oss er tvunget til omstilling på kort varsel. Vi må lære oss nye måter å ha kontak, nye måter å kommunisere på. Kanskje oppdager vi noe nytt og verdifullt i alt dette. For noe blir faktisk mer synlig enn før. Aldri er så mange andakter og sanger, gudstjenester og hilsninger blitt synlig og hørbar gjennom digitale medier som nå – i tillegg til samtaler på mobil og telefon. Det gjør at det kristne håpet kan bli enda mer tydelig. La gleden og takknemligheten over at Jesus stod opp av graven og lever - bli enda sterkere for deg. La håpet bli synlig! Livet blir annerledes etter påske. Gledelig påske!

Jesus døde for oss alle.
Vi skal leve for hverandre.
Jesus oppstod. Så skal vi,
oppstå til et evig liv.
Halleluja!
(Norsk salmebok  nr. 208, v3)

 

Harold Holtermann

vikarprest