Friluftsgudstjenester

Det er sommer og tid for friluftsgudstjenester. Kirken i Vågan inviterer til å feire gudstjeneste i Guds frie natur flere steder i løpet av sommeren. De pleier å være populære. Det er værforbehold i forhold til gjennomføring. Ta med et sitteunderlag og kanskje litt kaffe og mat til felles kirkekaffe etterpå! 

I år kan vi tilby følgende friluftsgudstjenester:

14. juni kl 12.00 på Solvarden i Henningsvær v/ vikarprest Harold Holtermann

28.6. kl 17.30 i Hattvika på Skrova v/ vikarprest Harold Holtermann

12.7. kl. 12.00 på Gimsøy bygdetun v/ prost Kristine Sandmæl

26.7. kl. 19.00 på siste platå før Glomtind v/ kapellan Gunnar Kristjansson

2.8. kl 14.00 i Festvåg ved Brenna v/ prestevikar Sandy Goldbeck-Wood

16.8. kl 17.00 på enda ikke avklart sted i Digermulen v/ prestevikar Sandy Goldbeck- Wood

 

Av smittevernhensyn blir alle deltakere registrert med navn og telefonnummer. Listene oppbevares i 10 dager, før de makuleres.