Felles menighetsblad

Fra og med neste nummer av menighetsbladet blir det første nummeret av felles menighetsblad for alle de fem soknene i Vågan. I 2023 vil det komme 3 nummer, i 2024 er vi oppe i fire nummer i året igjen.

Redaksjonskomité for bladet er Håkon Brun, Kjell Håkon Hansen, Ann-Karin Kristiansen, Cecilie Gjendahl og Wenche Rokkan Iversen. 

Vi ønsker redaksjonen lykke til med et viktig og populært blad!