Lofotkatedralen 125 år! Bli med på jubileumsfeiringen!

9. oktober 1898 ble Lofotkatedralen innviet. I oktober 2023 feirer vi kirkens 125-årsjubileum, og du inviteres til å være med!

Trykk på les mer for å se programmet for feiringen

Lørdag 14. oktober kl. 16.00 Lofotkatedralen: Avduking av portrett av prost Kristine Sandmæl. Menighetsrådet har søkt biskop og riksantikvar om å få henge opp et portrett av prost Kristine Sandmæl som var sokneprest i Vågan i nesten 20 år, hun var de første kvinnelige soknepresten i kirken, og ble deretter prost. Ikke siden portrettet av sokneprest Helleland som var sokneprest til i 1960 har det vært hengt opp et malt portrett av en av kirkens prester.

Tirsdag 17. oktober kl. 19.00, Lofotkatedralen: «Som skrevet står», Svein Tindberg. En spennende forestilling. Billettpris 200 kr

Onsdag 18. oktober kl. 19.00, Lofotkatedralen: Sangkoret Våghals med musikere fremfører kantaten «Kom til kirke» skrevet av Kristen Skjeseth. Foredrag om Kristen Skjeseth v/Håkon Brun. Kollekt. Kristen Skjeseth var en markant sokneprest og prost i 30 år, kjent for sitt sosiale engasjement, og sin holdning til dødsstraff og generell straff etter 2. verdenskrig

Torsdag 19. oktober kl. 19.00, Lofotkatedralen: Konsert med Trio d´amore og Lill Rebekka Jentoftsen. Kollekt
Søndag 22. oktober kl. 12.00, Lofotkatedralen: Jubileumsgudstjeneste med fung. biskop Svein Valle, prost Kristine Sandmæl, kapellan Gunnar Kristjansson, kantor Terje Brun m.fl. Kirkekaffe på Menighetshuset. Merk tidspunkt!

Lørdag 28.oktober kl. 17.00, Lofotkatedralen: Holand blandakor med musikere fremfører Faure`s Requiem og Cantique de Jean Racine. Inngangsbillett