Svolvær

Julenummeret av menighetsbladet for Svolvær Sokn er klart

Menighetsblad nr 3 2021

Trykk på bladet for å lese

Nytt menighetsblad for Svolvær Sokn

Menighetsblad nr2 2021

Trykk på bladet for å lese

Temakvelder i Svolvær minighet

Temakveld om bibelen

Svolvær menighetsråd inviterer den 28. september kl. 19.00 til temakveld i Svolvær menighetshus. Innleder vil være ved Sokneprest Nils Jøran Riedl. Det blir kulturelt innslag ved Terje Brun. Riedl vil ta utgangspunkt i det faktum at bibelen er en bok som forutsetter "oversettelse" for hver eneste generasjon. Denne høsten feirer vi at reformasjonen kom til kirkene i Nord-Europa i 1517 med Martin Luthers teser på en kirkedør i Wittenberg. En av de viktigste anliggende for Luther var at bibelen skulle være tilgjengelig for folk flest og ikke bare for de lærde og de som forstod latin, gresk og hebraisk. Han gjennomførte en stor oversettelse av bibelen til tysk og brukte bøndenes dagligtale som utgangspunkt for sin oversettelse. Med "hjertespråket" som utgangspunkt ble kirkene den gangen endret radikalt. 

Riedl stiller følgende spørsmål: - Hvordan kan vi lese de gamle tekstene med vår tids briller? Hva er det som gjør at vi tenker annerledes om enkeltspørsmål i dag kontra for bare årtider siden? Hva er det som gjør bibelen aktuell i dag?

Etter innledningen vil det være samtale og dersom det er ønskelig, vil dette også være innledning til at vi i Svolvær menighet legger til rette for nye bibelgrupper hvor alle som ønsker det kan delta. 

 

Svolvær – lysets by

Svolvær kirke

Prosjektgruppen Svolvær - Lysets by har det siste året arbeidet for at kirken i Svolvær skulle få ny belysning. Den 24. november ble lyset for første gang satt på. Kirken er nå synlig i mørket fra alle sider.

Gave til Sildpollnes kapell

Kirken i Vågan er takknemlig for en veldig hyggelig gave til Sildpollnes kapell i anledning Astrid Pedersens 80-årsdag. Og ikke bare ga hun bursdagsgaven på 10 000,- til kirka si, hun har like godt satt i gang en kronerulling, og gitt 1000,- av sine egne penger som en start!