Svolvær

Temakvelder i Svolvær minighet

Temakveld om bibelen

Svolvær menighetsråd inviterer den 28. september kl. 19.00 til temakveld i Svolvær menighetshus. Innleder vil være ved Sokneprest Nils Jøran Riedl. Det blir kulturelt innslag ved Terje Brun. Riedl vil ta utgangspunkt i det faktum at bibelen er en bok som forutsetter "oversettelse" for hver eneste generasjon. Denne høsten feirer vi at reformasjonen kom til kirkene i Nord-Europa i 1517 med Martin Luthers teser på en kirkedør i Wittenberg. En av de viktigste anliggende for Luther var at bibelen skulle være tilgjengelig for folk flest og ikke bare for de lærde og de som forstod latin, gresk og hebraisk. Han gjennomførte en stor oversettelse av bibelen til tysk og brukte bøndenes dagligtale som utgangspunkt for sin oversettelse. Med "hjertespråket" som utgangspunkt ble kirkene den gangen endret radikalt. 

Riedl stiller følgende spørsmål: - Hvordan kan vi lese de gamle tekstene med vår tids briller? Hva er det som gjør at vi tenker annerledes om enkeltspørsmål i dag kontra for bare årtider siden? Hva er det som gjør bibelen aktuell i dag?

Etter innledningen vil det være samtale og dersom det er ønskelig, vil dette også være innledning til at vi i Svolvær menighet legger til rette for nye bibelgrupper hvor alle som ønsker det kan delta. 

 

La de små barn komme inn

Utstilling i Svolvær kirke

Fra 20 .- 24. april er det utstilling i Svolvær kirke. Utstillingen er et samarbeid mellom kunstneren, Nordnorsk kunstnersenter og Svolvær menighet. Det er laget et pedagogisk opplegg som samtlige skoler har fått invitasjon til å være med på. Helsepersonell er også særlig invitert.

Dette er en utstilling/ innstallasjon for kirkerommet som på en lavmælt og innstendig måte synliggjør et barns indre mørke verden, følelser og reaksjoner som følge av psykisk vold og overgrep. Smerte, isolasjon og vanskelige relasjoner er stikkord, men utstillingen viser også strategier for overlevelse, kjærlighet og trøst som en virkelighet ved siden av de farlige og destruktive erfaringene. Utstillingen er delvis basert på kunstneren Vibeke Steinsholms egne barndomserfaringer, men taler også inn mot en global virkelighet; hvor barn i hele vår verden utsettes for fysiske og psykiske overgrep og de virkningene dette får på deres liv.

Mer informasjon om utstillingen finner du her:

http://www.nnks.no/prosjekter/la-de-sma-barn-komme-inn/

Side 1 av 4

Kontakt oss

Vågan kirkekontor
Villaveien 9
Postboks 26
8309 Kabelvåg
760 67 190
post(at)lofotkatedralen.no
 
Svolvær kirkekontor
Sivert Nilssens gt 38
Postboks 100
8301 Svolvær
75 42 03 60