Gravferd - Kirkelig gravferd

KIRKELIG GRAVFERD
Møtet med sørgende er en av kirkens viktigste oppgaver. Kirken ønsker å rekke ut en hånd til de etterlatte og bidra til å gi avdøde en verdig gravferd. Vi ønsker å løfte fram trøst og håp i ei tid som for mange er fylt med smerte og sorg. Gravferd etter kirkens ordning er en kirkelig handling av gudstjenstlig karakter. Selv om den er fastlagt er det fullt mulig for dere å sette deres personlige preg på det som skal skje i kirka/kapellet. 

Båreandakt og "syning"
Presten står gjerne til tjeneste med båreandakt – en enkel samlingsstund for den nærmeste familien ved båra. Dette kan kombineres med syning av avdøde. Mange pårørende som har sett den døde, etter at han/hun er lagt i kiste, er - i ettertid - takknemlig for det. Det å se den døde er viktig for sorgprosessen og er en hjelp til å akseptere det som har skjedd. Derfor er det verdifullt, men det er pårørende selv som avgjør om man ønsker dette. Dersom den døde er på sykehus/sykehjem, kan "syning" skje der. 

 

Sang og musikk

Musikk før seremonien begynner

Det kan spilles musikk på orgel før gravferden begynner. Dette må avtales på forhånd i samtalen med presten.

Solosang/ekstra musikk
Hvis man ønsker ekstra sang eller musikk, må pårørende selv gjøre avtale med sanger og musiker. Eventuelt kan begravelsesbyrået være behjelpelig med å skaffe noen. Organisten må orienteres på tidligst mulig tidspunkt, og kan også være behjelpelig med råd, det samme kan presten. Organist og prest skal godkjenne all sang og musikk som brukes.

Salmevalget
Det er ikke alltid like lett å velge salmer til en gravferd. På en slik dag er man opptatt av å finne de riktige ordene og kjente melodier. Presten kan være til hjelp her. Det skal velges 4 salmer - 3 inne i kirken og 1 ute ved graven. Det er vanlig  å få trykket salmeark fra begravelsesbyrå, eller familien kan ordne det selv.

 

Annet

Pynting i kirka/kranser
Her gjør pårørende de avtaler man selv ønsker. Det er praktisk å benytte begravelsesbyrået, men de pårørende kan også pynte selv.

Utbæring
Etter gravferdshandlingen bæres kista ut. Ved begravelse bæres den ut på graven for å senkes ned. I Vågan brukes det tau ved senking. Til dette må det velges 6 bærere.

Etter gravferden

På første gudstjeneste etter gravferdeb i kirken gravferden var fra, leses navnet på avdøde opp i en minnestund i gudstjenesten. På Allehelgensdag leser vi opp navnene på alle som er gravlagt i kommunen siden sist Allehelgensdag, til denne gudstjenesten  sendes det ut invitasjon til familiene.

Hvis du ønsker fortsatt kontakt med prest etter gravferden, er det bare å si fra. Med jevne mellomrom arrangeres det også sorggrupper, dette vil bli annonsert.

 Les mer på Den norske kirkes sider om gravferd.

 

Trykk neste for informasjon om gravminner og pynting av grav